Pozyskałem sprzęt z WOŚP dla otwockiego szpitala

Autor: spn2014 data: 16 stycznia 2017

artykuł_16 stycznia 2017 roku_1artykuł_16 stycznia 2017 roku_1

Czy szkoła na Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim zostanie zlikwidowana?

Autor: spn2014 data: 15 stycznia 2017

Wszystko wskazuje na to, że tak może być. I to jeszcze w tym roku…

Zadaniem powiatu jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, jednakże na podstawie porozumień pomiędzy samorządem powiatowym a gminnym może ono być przekazane na rzecz samorządu gminego. W przypadku Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Długiej 10, jako szkoła średnia, prowadzona jest od wielu lat przez burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego.

W roku ubiegłym po raz pierwszy słychać było o pomyśle przekazania szkoły, zwanej potocznie ekonomikiem, na rzecz powiatu. Do porozumienia jednak nie doszło, bo strony, a więc zarząd powiatu i burmistrz miasta, nie porozumiały się w ustawowym terminie dopuszczającym przekazanie szkół, a więc do końca lutego danego roku.

W ubiegłym roku kilkukrotnie, podczas sesji rady powiatu i na komisjach, pytałem starostę, czy zamierza przejąć z powrotem prowadzenie szkoły? Na komisji zdrowia, edukacji i spraw społecznych rady powiatu w dniu 02 listopada 2016 roku, której jestem członkiem, zgłosiłem zapytanie – „czy zarząd powiatu podtrzymuje wcześniej wyrażony zamiar przejęcia zadania prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej przy ulicy Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim, jeżeli tak to od kiedy? Czy były prowadzone rozmowy z organem prowadzącym, czyli z urzędem miasta, jeżeli tak to kiedy się odbyły, jeżeli powstały pisemne protokoły z przeprowadzonych konsultacji to zgłaszam wniosek o przekazanie kserokopii.” 07 listopada 2016 roku uzyskałem pisemną informację, że zarząd powiatu wysłał pismo do Jacka Kowalskiego, burmistrza miasta, w sprawie wyrażenia woli do podjęcia rozmów dotyczących przejęcia szkoły.

Czy zostały podjęte rozmowy i czy zarząd powiatu nadal podtrzymuje chęć przejęcia szkoły pytałem podczas sesji rady powiatu w dniu 15 grudnia 2016 roku. Uzyskałem wówczas wymijającą, mało kompetentną odpowiedź ze strony Magdaleny Biernackiej, starosty nowodworskiego. Postanowiłem zatem ponownie wystosować pisemne zapytanie.

W moim odczuciu przejęcie zadania prowadzenia szkoły średniej przez powiat w tym konkretnym przypadku skazuje placówkę na likwidację. Miasto od wielu lat boryka się z brakiem wolnych miejsc w przedszkolach a zamysłem oddania szkoły jest przekształcenie budynku przy ulicy Długiej 10 w przedszkole. Wszystko zgadza się, ale czy tworząc jedną placówkę należy likwidować inną, zwłaszcza taką, która jest chlubą dla miasta, której uczniowie od co najmniej dekady godnie reprezentują nasze miasto w zawodach tematycznych, olimpiadach, biorą udział w uroczystościach miejskich? A może zamiast likwidować jedną placówkę należałoby, wzorem innych rozwijających się prężnie samorządów, wybudować przedszkole blisko nowopowstających osiedli?

Uczniowie zostaną przeniesieni prawdopodobnie do innych szkół średnich prowadzonych przez powiat. Należy domniemywać, że nauczyciele częściowo zostaną zwolnieni.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zarząd powiatu nie chce rozmawiać z radnymi. Nie chce przekazywać żadnych informacji o prowadzonych rozmowach, o ustaleniach. Nie tylko z radnymi, ale wedle posiadanej przeze mnie wiedzy ani z uczniami, ani z ich rodzicami, ani z kadrą nauczycielską szkoły…

Postawa zarządu powiatu jest zdumiewająca. Nie tak dawno głosami koalicjantów, częściowo przy cichej absencji niektórych co „cwańszych” radnych PSL – Centrum Samorządowego i WND przekazano zespół szkół w Pomiechówku prowadzony przez powiat na rzecz wójta gminy Pomiechówek. Wówczas pani starosta argumentowała, że do szkół średnich rok rocznie powiat dopłaca, że szkoła nie rozwija się i będąc pod zarządem powiatu nie ma szans na rozwój ze względów ekonomicznych. Tymczasem szkołę na Długiej chcą przejąć. Brakuje w tym wszystkim logiki.

Artykuł_04 maja 2016 roku_1źródło – www.nowodworska.pl

Artykuł_19 maja 2016 roku_1źródło – www.nowodworski.info

Pismo_07.11.2016_1Pismo_13.01.2017_1

 

 

Powiat przeniósł swoje środki finansowe

Autor: spn2014 data: 14 stycznia 2017

Podczas ostatniej sesji rady powiatu, która miała miejsce 15 grudnia 2016 roku, ponownie pytałem o posiadane  przez powiat rachunki i lokaty bankowe.

Przypomnę, że w ostatnich tygodniach opinię publiczną obiegła informacja o niepewnej sytuacji ekonomicznej banku spółdzielczego z siedzibą w Ciechanowie, w którym to powiat nowodworski posiadał rachunki i lokaty bankowe. Większość samorządów wycofała wówczas swoje środki finansowe do innych placówek.

Okazuje się, że po mojej interwencji, na podobny krok zdecydował się również zarząd powiatu.

Informacja od radnego Marcina Manowskiego

Autor: spn2014 data: 12 stycznia 2017

Komitet Społeczny na rzecz Odbudowy Pomnika Niepodległości w Czosnowie „Orzeł”, Piotr Abramczyk – przewodnik po Warszawie i Twierdzy Modlin oraz Muzeum Katyńskie zapraszają na spotkanie z historią pt. „Wyboiste drogi do Niepodległości”.

W pierwszej części spotkamy się z bohaterami powstania styczniowego, dowiemy się o historii Żoliborza, jego zniszczeniu, o cytadeli, która cieniem położyła się na dzielnicy, mieście i jego mieszkańcach. O życiu w tym cieniu, o przywróceniu do życia Żoliborza… Spacer poprowadzi przewodnik miejski Piotr „Weldon” Abramczyk.

W drugiej części odwiedzimy Muzeum Katyńskie, po którym grupę oprowadzi przewodnik na stałe współpracujący z tym miejscem. Katyń i podwarszawskie Palmiry połączyła wspólna martyrologia Narodu Polskiego, skazanego przez dwa systemy totalitarne na zagładę. Łączy je również historia dwóch sióstr, zamordowanych w tych odległych miejscach, córek generała Dowbor – Muśnickiego, Janiny i Agnieszki.

Oczywiście nie zabraknie również opowieści o Orle, a to wiąże się bezpośrednio z głównym celem wycieczki. Spotkanie z historią pt. „Wyboiste drogi do Niepodległości” jest sposobem pozyskiwania funduszy na rzecz odbudowy pomnika niepodległości, który został odsłonięty w podwarszawskiej wsi Czosnów w 1928 roku i zniszczony na początku II wojny światowej.

W związku z prowadzoną akcją „przywracania Orła” w pierwszej części spotkania będzie można zapozować do zdjęcia z kopią fotografii z pomnikiem z 1928 roku. Zdjęcia będą wykonywane przez członków Komitetu Społecznego „Orzeł” w wybranym przez przewodnika Piotra Weldona miejscu i posłużą do wykonania kolażu na uroczystość odsłonięcia pomnika w 2018 roku. Zdjęcia zostaną również zaprezentowane na stronie www.facebook.com/orzel1928. Ponadto będą zbierane podpisy na odwrocie fotokopii zdjęcia, które planuje się umieścić w kapsule czasu.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z historią pt. „Wyboiste drogi do Niepodległości”!

Udział w spacerze jest limitowany do 40 miejsc, dlatego obowiązuje pierwszeństwo zapisu.

Ze względu na temat ekspozycji Muzeum Katyńskiego obowiązuje również limit wiekowy. Do muzeum wpuszczane są osoby, które rozpoczęły MINIMUM PIERWSZY ROK SZKOŁY GIMNAZJALNEJ. W związku z powyższym prosimy młodzież szkolną o zabranie legitymacji. Młodzież szkolna bierze udział w wydarzeniu w towarzystwie rodzica lub opiekuna.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wniesienie datku na rzecz odbudowy pomnika w Czosnowie w wysokości min. 15 zł od osoby dorosłej oraz 10 zł od młodzieży, która nie ukończyła 18 roku życia. W ten sposób zapisy prowadzone są do dnia 17 stycznia 2017 roku. Informacja o zaksięgowaniu wpłat będzie na bieżąco aktualizowana na stronie niniejszego wydarzenia z podaniem imienia i nazwiska zgłoszonego uczestnika. Po dokonaniu wpłaty na rachunek Komitetu Społecznego prosimy o informację na skrzynkę na stronie www.facebook.com/orzel1928. Wówczas dane osoby pojawią się na stronie wydarzenia z adnotacją „rezerwacja” (www.facebook.com/events/822901741183921/). Adnotacja o rezerwacji zostanie usunięta w chwili potwierdzenia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. Zapisany uczestnik otrzyma od organizatora informację o miejscu, z którego ruszy grupa. Dlatego też prosimy o dopilnowanie sprawy kontaktu z organizatorem przez wyżej wskazaną stronę. Kontakt można również nawiązać wysyłając maila na skrzynkę orzel1928.czosnow@gmail.com.

Rachunek Komitetu Społecznego „Orzeł” nr: 76 8009 1046 0011 1302 2002 0001 w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach, oddział w Czosnowie.

W tytule wpłaty należy podać: „Wparcie odbudowy pomnika niepodległości w Czosnowie, spotkanie z historią 22.01.2017 r., imię i nazwisko rezerwującego udział.” Jeśli rezerwujemy jedną wpłatą więcej niż jedno miejsce, prosimy o podanie danych wszystkich uczestników wydarzenia, których wpłata dotyczy. CAŁA KWOTA PRZEKAZANA NA RACHUNEK KOMITETU WSPIERA AKCJĘ ODBUDOWY POMNIKA NIEPODLEGŁOŚCI. Uczestnicy wydarzenia otrzymają pamiątkowe znaczki, które będą również symbolem rozpoznawczym grupy Orła i „biletem wstępu” do Muzeum Katyńskiego.

Zapraszamy do odwiedzenia stron:

https://www.facebook.com/ spacerywczasie/

https://www.facebook.com/ MuzeumKatynskie

http:// www.muzeumkatynskie.pl/

Zapraszamy również do polubienia strony www.facebook.com/orzel1928

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

Autor: spn2014 data: 22 grudnia 2016

22-grudnia-2016-roku_5

Nowoczesna rehabilitacja w Otwocku

Autor: spn2014 data: 22 grudnia 2016

22-grudnia-2016-roku_4źródło – Linia Otwocka, 19 grudnia 2016 roku

100 dni przed maturą

Autor: spn2014 data: 22 grudnia 2016

22-grudnia-2016-roku_3

Dziękuję za zaproszenie

Autor: spn2014 data: 22 grudnia 2016

22-grudnia-2016-roku_2

Szpitaly Oddział Ratunkowy nowodworskiego szpitala bez lekarzy?

Autor: spn2014 data: 22 grudnia 2016

22-grudnia-2016-roku_1

źródło – Goniec Lokalny, 12 grudnia 2016 roku

Świątecznie w Modlinie Twierdzy

Autor: spn2014 data: 22 grudnia 2016

W czwartek, 15 grudnia 2016 roku, wraz z radną Agnieszką Kowalską, uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym mieszkańców Modlina Twierdzy. Wspaniała, piękna, świąteczna atmosfera!